Sorumluluk


SEHA olarak biz dünyadaki kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın ise ancak bu kaynakların doğru ve iktisatlı kullanımı ile mümkün olacağını biliyoruz.

Diğer taraftan toplumların en önemli zenginliğinin ise vasıflı ve nitelikli insan kaynaklarının olduğunun farkındayız. Bu kaynaklarımızı koruyup kollamayı taahhüt ediyor ve söz veriyoruz. Bunu destekleyen her davranışın içinde ve arkasındayız.

Bizden beklenen sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Toplum içinde yardımlaşma ve sorumluluk duyma hisleriyle üzerimize düşen görevlerimizi yapmaya söz veriyoruz. Bu sorumluluk en yakın çalışanlarımızdan başlayarak toplumun diğer kesimlerine kadar giden bir süreç olduğu bilinçle iş yaşamımızı planlıyoruz.

sorumluluk-1.png

Etik Değerler:

Dünyamızın ortak değeri olan insan haklarını destekliyoruz. Bulunduğumuz ülkede ve iş yaptığımız ülkelerdeki kanunlara ve kurallara saygılıyız. İşimizi yaparken etik değerlere bağlı olmayı taahhüt ediyoruz ve etik olmayan hiçbir işin içinde olmamaya söz veriyoruz. Saygı, sorumluluk ve dürüstlüğü esas alan; adil ve vicdanlı bir işletme anlayışı içerisinde; yönetimi şeffaf ve ulaşılabilir olan bir sistemi oluşturmak gayreti içindeyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alıyor ve uygulamayı takip ediyoruz. Bu bağlamda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için çalışıyor ve bu ortamı sürekli iyileştiriyoruz. Hedefimiz insana yaraşan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamaktır. Seha bu kapsamda (OHSAS 18001:2007) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve belgelendirmiştir. Amacımız çalışanlarımızı korumak, üretim güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamaktır.

Çevre Politikamız:

Çevreye saygılı ve sorumluluk duygusu içerisinde yaklaşıyoruz. Kaynakları doğru ve iktisatlı kullanıyoruz. Çevreyi kirletmemeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Seha Çevre Yönetim Sistemini (TS EN ISO 14001:2005) kurarak uygulamaya geçmiştir. Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını hedefliyoruz.